Hind24
Hind24

Hinnavaatlus- toiduained

Viimati uuendatud:
Plekieemaldaja Vanish 1L
Tootja
Reckitt Benckiser Production Sp.z.o.o
Riik
Poola
Koostis
5-15% hapnikupõhised pleegitusained, mitteioonsed pindaktiivsed ained, <5% anioonsed pindaktiivsed ained, lõhnaained.
Allergeenid
ETTEVAATUST. Sisaldab: vesinikperoksiid; benseensulfoonhape, C10-13-alküülderivaadid, naatriumsoolad; alkoholid, C12-18, etoksüülitud; alkoholid, C12-16; etoksüülitud. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kui kokkupuutel nahaga tekib naha valgenemine, ärge muretsege. Valgendav toime on ajutine ja pöörduv. Pritsmete korral loputada koheselt rohke veega. Tundliku naha korral on soovitatav kanda kindaid. Mitte kokku segada teiste toodetega.
Tootekirjeldus
Plekieemaldusvedelik riietele. - Eemaldab plekid 1. pesukorral - Toimib 30° juures - Ohutu igapäevariietel*, värvilisel ja valgel * igapäevased materjalid, nagu puuvillane ja polüester.
Hind24
Küsimused ja ettepanekud saate esitada aadressile [email protected]
© 2008-2022 Kõik õigused kaitstud